Karriereveiledning for ungdom 

Fra du er ung må du ta valg som kanskje får konsekvenser for hele livet ditt. Det kan være vanskelig å vite hvilken utdanning du bør satse på, hvilke muligheter du har i et fremtidig yrkesliv. Det er viktig å fokusere på dine interesser, evner og personlighet, dine kvaliteter.

Hvem er du, hva vil du?

Ved å velge feil utdanning mister du selvtillit og motivasjon. Derfor kan det være lurt med profesjonell hjelp som hjelper deg å ta riktigst mulige valg.

Ved hjelp av grundig kartlegging av interesser, evner og personlighet, får du konkrete råd om muligheter og veier videre. Du får en omfattende personlig rapport og god informasjon om studietilbud og/eller jobbmuligheter.

Vi hjelper deg med å sette klare mål og motiverer deg i prosessen.

 

Karriereveiledningen foregår i minimum to møter:

  • Kartlegging av interesser, evner og personlighet gjennom samtale og kartleggingsverktøy
  • Personlig rapport utarbeides og gjennomgås
  • Vi ser på muligheter videre og lager handlingsplan
  • Vi vurderer konkrete studiemuligheter og setter klare mål
  • Veiledning og motivering gjennom prosessen
  • Ved behov: Hjelp til å skrive CV og søknader

Eventuelt videre oppfølging senere er inkludert i prisen

Transient

Vi finner dine kvaliteter og hjelper deg videre!

Riktig karrierevalg er en verdifull investering i din fremtid!

Manus Motivasjon har over 20 års erfaring og tilbyr karriereveiledning til mennesker i alle aldre og ståsted i livet. Det kan være valg av utdanning, videreutdanning, jobb eller rett og slett veier videre.

Manus Motivasjon hjelper deg til å finne dine kvaliteter og ressurser, og motiverer deg til å ta de riktige valgene.

Les mer om oss

Karriereveiledning for voksne

Forandring?
Lei av jobben?
Arbeidssøkende?
Klar for noe nytt?

Ved hjelp av grundig kartlegging av interesser, evner og personlighet får du konkrete råd om veier videre. 

Les mer her


Coaching

En prosess til et bedre liv!

Vi coacher deg slik at du finner dine ressurser og muligheter, kan realisere dine drømmer og nå dine mål.

Les mer her

Kurs og foredrag

Vi tilbyr kurs og foredrag innen karriereveiledning, karriere- og yrkesvalg, livskvalitet og stressmestring. Vi skreddersyr pakker tilpasset dine behov!

Les mer her