Passiv eller aktiv jobbsøker? - Jobbekspertinnlegg i Aftenposten

Jeg har vært arbeidsledig i snart et år og har mistet helt troen på at jeg kommer meg ut i jobb igjen. I begynnelsen var jeg helt slått ut etter å ha mistet jobben. Dette gikk ut over selvfølelsen min og derfor ville jeg sikkert ikke kunne gjøre et godt intervju hvis jeg skulle bli innkalt. I de få intervjuene jeg har vært i, har jeg aldri kommet videre. Og jeg fikk høre at jeg ikke virket motivert nok. Nå er jeg ved å bli helt passiv, trekker meg unna venner og familie og det kan gå uker uten at jeg leter etter ledige stillinger.

Hilsen motløs mann

Jobbeksperten

Hei. Det er tungt å være arbeidssøkende over lang tid og dette går utover både selvtilliten og selvfølelsen, slik du opplever. Jobb og identitet henger nøye sammen, og ens egen selvoppfattelse er ganske avgjørende i den jobbsøkersituasjonen du er i. Du sier selv at du er blitt oppfattet som altfor lite motivert i intervju, og dette gjør selvsagt at de velger en annen som viser mer glød og interesse. 

Passiv søker

Noen ser seg selv som styrt av ytre omgivelser og tror ikke de kan påvirke situasjonen. De tenker på seg selv som en passiv brikke som ikke selv kan gjøre noe for å komme videre. Dette fører til en passiv og negativ holdning til egen utvikling og muligheter, og du fremstår som defensiv og uten tro på deg selv. Det er vanskelig å få frem egne ressurser, kvaliteter og personlighet når du går til et intervju med lav selvfølelse og liten tro på at du får jobben. Du greier neppe å by på deg selv og overbevise om at det er deg de bør velge. For hvert avslag du får, vil du bare miste mer og mer selvtillit. 

Aktiv søker

En annen selvforståelse har du som ser på deg selv som en aktørDu har tro på at du kan endre både deg selv og de ytre omstendighetene.  Du er aktiv og handler og fremstår som offensiv og en som vil lykkes. Du vil lettere oppfattes som er ressurs for bedriften. Ved å tro på at du vil få jobben, er du fremoverlent, ser intervjueren rett inn i øynene og får frem hvorfor de akkurat bør velge deg. Du er godt forberedt og har satt deg inn i bedriften på forhånd. Du har gode spørsmål og kanskje også forslag til hvordan du tror oppgavene i jobben kan løses. For å få frem din kompetanse viser du gjerne til konkrete oppgaver og eksemplifiserer fra din erfaring.

Fra passiv til aktiv søker

Her har du en jobb å gjøre. Du må gå fra å være en passiv brikke til å bli aktiv aktør. Og da må du finne frem styrkene dine, suksesshistoriene og kunnskap og positiv erfaring du har med deg fra tidligere. Som aktør kan du snakke med bemanningsselskaper, nettverket ditt og kanskje en karriereveileder for å få hjelp. Men det ligger også mange tips på nettet og det er skrevet flere bøker om temaet. Sett opp tid for jobbsøk og se på det som arbeid. Før logg over stillinger du har søkt og utfallet. Vær aktiv og husk at jobben kommer ikke til deg, du må selv ut og finne den. Dette er ikke lett, men hvis du først tvinger deg til å sette aktivt i gang, vil du se at det fører frem. Og husk å rose deg selv for hver gang du har tatt et nytt initiativ. 

Motivasjon i vinterkulden

Februar er den kaldeste måneden i året og mange føler at de kryper i hi. Det meste foregår inne, og det er gjerne mørkt når vi går på jobb eller skole, og mørkt når vi kommer hjem. Ikke alle utnytter helgene bra nok til å være ute på ski eller annen aktivitet, men kryper under dynen og lengter ettervåren og lyset.

Vi får mange henvendelser fra demotiverte arbeidstakere, arbeidssøkende og mismodige studenter og skoleelever. Det trengs energi for å gjøre noe med en situasjon en ikke trives i. Vinteren er en glimrende tid for å ta tak, gjøre en grundig prosess og lage en plan for året som fortsatt er ungt. Gjør som mange investorer gjør, de investerer i nedgangstider. Så invester i fremtiden din nettopp i vinter når du kjører på lav-gear. Motiver deg til å gjøre en innsats nå, vil du få gevinst senere.

For voksne i jobb

Er det jobben det er noe galt med, eller din mangel på D-vitaminer og positiv holdning? Kanskje er du uten jobb og sliter med å få en ny? Hva kan du gjøre for å motivere deg selv?

Er du misfornøyd, så gjør en analyse over hva som er problemet. Er det sjefen din? Er det
arbeidsoppgavene eller kolleger som forsurer tilværelsen? Mestrer du jobben dårlig, kan du be om hjelp til å lære mer og greie oppgavene bedre. Kjeder du deg fordi du mangler utfordringer, kan du be om nye oppgaver og kanskje ta kurs eller mer utdanning for å komme deg videre. Er sjefen eller kolleger problemet, får du prøve å kommunisere hvordan du opplever situasjonen og tenke konstruktivt på hvordan du kan løse problemet. I verste tilfelle kan du vurdere om du bør skifte jobb.

For arbeidssøkende

Er du uten jobb og sliter med å få ny, trenger du energi og pågangsmot for å fremstå attraktiv i
arbeidsmarkedet. Pass på at du har en god CV og søknad, at du søker jobber du har lyst på og at du forbereder deg godt til hvert intervju. Tenk gjennom hva du kan bidra med i jobben og vis at du er motivert. Husk at jobben ikke kommer til deg, så vær aktiv!

For studenter og skoleelever

Er det studiet som er feil for deg eller din innstilling til det? Det er viktig at du motiverer deg til å bruke denne tiden til systematisk arbeid. At du setter mål og delmål og bruker god studieteknikk for å nå resultatene du ønsker.

Slik minsker du eksamenspresset. Be om hjelp når du ikke forstår, møt opp til undervisningen og husk at et fag blir gjerne mer spennende når du jobber mye med det og går inn i det. Tenk gjennom hva du vil med studiet og er det feil for deg, kan du alltid bytte eller ta noe annet i tillegg. Er du skoleelev, så husk at skolen er nødvendig for at du skal kunne begynne med noe du virkelig interesserer deg for etterpå, så ikke motarbeid den.

Ditt ansvar

Uansett hvilken situasjon du er i, har du selv ansvar for å gjøre noe med din hverdag. Og da må du kunne definere hvorfor du er så demotivert. Søk gjerne hjelp hvis du ikke klarer å motivere deg selv.

Ha en fin vinter videre og bruk den slik at når solen og varmen kommer, er du godt i gang og kan unne deg litt fri.

Vennlig hilsen
Mette Manus

Sommeren er her!

Sommeren er her. Russetiden, eksamenstiden, jobbstresset er over. Likeledes de fleste avslutninger og samvær med medelever, medstudenter eller kolleger som skal sette punktum før ferien. Nå er det forventninger til månedene fremover. Feriedrømmer skal realiseres, romantikken skal blomstre, skuldrene skal senkes –  endelig får du tid til å gjøre det du har lyst til.

Og midt oppi det hele forstyrrer en del stressfaktorer: Har jeg søkt riktig studium? Vil jeg komme inn? Eller for de voksne: Orker jeg å gå tilbake til jobben etter ferien? Skal jeg søke en ny jobb? Skal jeg gjøre noe helt annet?

Spørsmålene er mange, svarene også. Men husk at du som skal studere, kan omprioritere studievalget innen første juli. Og du som er lei jobben din, kan begynne jobbskifteprosessen nå, og allikevel gjøre endringer selv om det ikke skjer rett etter ferien. Du som står uten jobb, vet at nye jobber dukker opp etter ferien. 

Karriere og livskvalitet henger nøye sammen og en god sommerferie hjelper deg til å få energi og pågangsmot til å gjøre noe aktivt med din situasjon dersom du ikke er tilfreds med den. Bruk sommeren til refleksjon og oppdatering av status, men ikke minst til å lade opp batteriene dine og nyte endelig å ha fri og tid til nettopp ikke å tenke på karriere. 

Ha en solfylt og minnerik sommer!

Med vennlig hilsen
Mette Manus

PS. I august kommer jeg med ny bok på Gyldendal Forlag: Karrierevalg og Livskvalitet.