Før du gjør et karrierevalg, bør du tenke gjennom følgende:

 

 • Hvem er du? Hvem var du som liten?
 • Hva liker du å gjøre? Hva har du holdt på med av aktiviteter fra du var liten? Hva bruker du fritiden til?
 • Er du en praktiker eller en teoretiker? Eller kanskje begge deler?
 • Er du teknisk interessert?
 • Liker du å gå i dybden, forske, eller blir du utålmodig?
 • Vil du jobbe med mennesker eller maskiner?
 • Vil du ha et omsorgsyrke?
 • Er du kunstnerisk og vil ha et kreativt yrke?
 • Trives du med salg og kundebehandling?
 • Har du lederegenskaper?
 • Liker du å organisere og administrere?
 • Er du opptatt av språk og internasjonale spørsmål?
 • Er du samfunnsengasjert og politisk interessert?
 • Er du miljøengasjert?
 • Hva slags liv ønsker du deg?

Tenk gjennom all kompetanse du har, teoretisk og praktisk, og list opp hva du er best til.

Det du liker å gjøre, gjør du best!

Hvordan kan du få brukt mest mulig av dine interesser og evner i et yrke?
Hvis du mangler utdanning, hvor kan du ta utdanning som gir deg den kompetansen du søker?

Hva er dine verdier?

Hvor viktig er karriere for deg?

Hvor tilfreds er du i dag?

Hva vil du gjøre med det?

Noen viktige søknadsfrister:

15. april: Offentlige høyskoler og universiteter, samt flere private høyskoler. 

1. mars: Søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller spesiell vurdering, IB linjen, videregående utdanning fra land utenfor Norden, og søkere som ber om realkompetansevurdering 

1. mars: Søkere til Politihøgskolen 

Enkelte andre studier ved høyskoler eller private skoler kan også ha tidligere søknadsfrist. 

Frist for omprioritering av studievalg på samordna opptak er 1. juli.

Se ellers www.samordnaopptak.no for informasjon om frister/status på søknaden din. 

Studier i utlandet: Forskjellige søknadsfrister. Ta kontakt med ANSA: www.ansa.no