Coaching - en prosess til et bedre liv!

Coaching er en samtaleteknikk med gjensidig tillit mellom den enkelte og coachen, der coachens oppgave er å hjelpe medarbeider/leder til selv å finne løsninger på sine problemer, sette seg nye mål og gjennomføre dem.

Vi coacher deg slik at du finner dine ressurser og muligheter, kan realisere dine drømmer og nå dine mål.

Vi definerer målene sammen og jeg følger deg i prosessen. Vi ser på ulike livssituasjoner, både på jobb og privat, og vi coacher deg frem til en bedre hverdag.

Det kan ofte være en god løsning for en jobbsøker å bedre sin yrkesmessige kompetanse, eller å gå over i et annet yrke.

En karrierecoach kan hjelpe til med å finne den riktige fremgangsmåten, samt gi råd om kurs og undervisningsopplegg. Dette bør følges opp med kvalifisert veiledning for å sikre nye karrieremuligheter.

Transient

Vi finner dine kvaliteter og hjelper deg videre!

Riktig karrierevalg er en verdifull investering i din fremtid!

Manus Motivasjon har over 20 års erfaring og tilbyr karriereveiledning til mennesker i alle aldre og ståsted i livet. Det kan være valg av utdanning, videreutdanning, jobb eller rett og slett veier videre.

Manus Motivasjon hjelper deg til å finne dine kvaliteter og ressurser, og motiverer deg til å ta de riktige valgene.

Les mer om oss

Karriereveiledning for voksne

Forandring?
Lei av jobben?
Arbeidssøkende?
Klar for noe nytt?

Ved hjelp av grundig kartlegging av interesser, evner og personlighet får du konkrete råd om veier videre. 

Les mer her

Karriereveiledning for ungdom

Karriere?
Utdanning?
Jobb?
Muligheter?

Ved hjelp av grundig kartlegging av interesser, evner og personlighet får du konkrete råd om veier videre. 

Les mer her

Kurs og foredrag

 

Vi tilbyr kurs og foredrag innen karriereveiledning, karriere- og yrkesvalg, livskvalitet og stressmestring. Vi skreddersyr pakker tilpasset dine behov!

Les mer her